Som­mercamp — Hånd­bold for sjov

27 JuliJul 202031 JuliJul 2020

Hånd­bold

”Hånd­bold for sjov” er 5 dage med hånd­bold på stran­den og mange sjove ople­vel­ser i som­mer­fe­rien.

Du skal være fyldt 8 år og ikke ældre end 18 år.

Mandag den 27. juli 2020 kl. 10:00 fra Flens­borg Exe til
fredag den 31. juli 2020 kl. 18:00 Flens­borg Exe

Over­nat­ning:
Lej­rsko­len Vester­led, Vester­led­vej 76, Sdr. Haur­vig, 6960 Hvide Sande.
Du med­brin­ger selv lagen, pude og sovepose og masser af godt humør 🙂

Camp­team:
Step­han Krüger og instruk­tø­rer

Maks. 40 del­ta­gere

Pris:
125 € inkl. trans­port til Vester­led og retur, 4 over­nat­nin­ger samt fuld for­plej­ning. SdU hånd­bold giver til­skud til med­lem­mer i SdU for­e­nin­ger hhv. børne- og ung­doms­huse.

Til­meld dig online på www.dgi.dk/202014656001 senest den 18. juni 2020. Din til­mel­ding er bin­dende efter den 18. juni.
Der skal ikke beta­les online. Efter til­mel­dings­fri­stens udløb udste­des en fak­tura og nær­mere infor­ma­tio­ner samt for­æl­dre­samtykke til­sen­des.

Til­mel­dings­vej­led­ning:
Medlem af en for­e­ning (JA), kom­mune (SYDS­LESVIG); for­e­ning (vælg din for­e­ning/børne- og ungdomshus/landsdelsorganisation).
Søg på dit tele­fonnr., er du ikke i data­ba­sen angiv: Land (TYS­KLAND); adresse (gade og husnum­mer); (postnr. og by). Der skal ikke beta­les online!

Skal du have hjælp?
Kon­takt Chri­stel Bonde på SdU kon­to­ret, christel@sdu.de; 0461 14408217

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar

Pla­ce­ring

Lej­rsko­len Vester­led, Vester­led­vej 76, Sdr. Haur­vig, 6960 Hvide Sande

Rute

Kunne ikke finde rute!

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io