Som­mer­lejr

03 AugustAug 202007 AugustAug 2020

Unge

Går du i 5. — 8. klasse og har lyst til at afprøve dine egne græn­ser?

Så skynd dig at til­melde dig til som­mer­lej­ren, der er begræn­set plad­ser!

Du kan del­tage i idræts­lige akti­vi­te­ter som fod­bold, hånd­bold, kajak, gymnastik/dans og bad­min­ton men også i kre­a­tive akti­vi­te­ter.

Læs mere fra sidste års som­mer­lejr på blog­gen:
https://sommerlejrblog.wordpress.com

Pris: 125,- € (der gives søsken­de­ra­bat på 30,- €) Vi tager også imod Bil­dungs­gut­sche­ine.

Kon­takt: Nina Wei­ssbeck, nina@sdu.de, +49 1784 507405

Onli­ne­til­mel­dingwww.dgi.dk/202014006002 senest den 2. jul 2020

Til­mel­dings­vej­led­ning:
Hvis du er medlem af en SdU-for­e­ning: Kom­mune (Syds­lesvig); For­e­ning (din for­e­ning).
Husk, sæt kryds ved ”del­ta­ger er også kon­takt­per­son”.
Yder­li­gere infor­ma­tio­ner og en fak­tura (i euro) får du til­sendt efter til­mel­dings­fri­stens udløb.
Ved pro­ble­mer kon­takt Linn Gros­ser (0461–14408230, linn@sdu.de).

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar

Pla­ce­ring

Chri­sti­ans­lyst, Nott­feld, 24392 Süder­brarup

Rute

Kunne ikke finde rute!

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io