Ekstra­or­di­nært sty­rel­ses­møde

21 Okto­berOkt 2019 18:30

Sty­relse

Dags­or­den:
1. For­melle anlig­gen­der
2. Stra­tegi 2020 – status
3. Status mission/vision
4. ¾‑års regn­skab
5. Klau­sur­mø­det 2019
6. Sen­de­mands­møde 2020
7. De unges Syds­lesvig­kon­fe­rence 2019
8. Even­tu­elt
9. Lukket punkt

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar

Pla­ce­ring

Sor­te­vej Børne- og Ung­doms­hus, Cor­ne­lius Hansen-Weg 3, 24939 Flens­burg

Rute

Kunne ikke finde rute!

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io