Sty­rel­ses­møde

03 MartsMar 2020 18:30

Sty­relse

Dags­or­den:
1. For­melle anlig­gen­der
2. Indstil­ling af regn­skab 2019 og budget 2020 til Sen­de­mands­mø­det 2020
3. SdU’s Vision & Mis­sion
4. SdU’s stra­tegi 2022
5. Even­tu­elt

Ret til ændrin­ger for­be­hol­des

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar

Pla­ce­ring

Lyks­borg­gade BoU, Glücks­bur­ger Str. 20, 24943 Flens­burg

Rute

Kunne ikke finde rute!

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io