Sty­rel­ses­møde

20 FebruarFeb 2020 18:30

Sty­relse

Dags­or­den:

 1. For­melle anlig­gen­der
 2. SSW’s ønske om del­ta­gelse i for­bundsval­get
 3. SdU’s Vision & Mis­sion
 4. Vedtægts­æn­drin­ger 2020
 5. Nyt fra stra­te­gi­ud­val­get
 6. Sen­de­mands­mø­det
 7. Even­tu­elt

Ret til ændrin­ger for­be­hol­des

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar

Pla­ce­ring

Flens­borg­hus, Nor­der­str. 76

Rute

Kunne ikke finde rute!

 • Tids­plan

 • Gæster

 • Til­ste­de­væ­relse

 • Vej­r­ud­sigt

 • Kom­men­tar

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io