Sty­rel­ses­møde 27 AugustAug 2020 19:00Spej­der­går­den Tydal
Sty­relse

Mødet afhol­des i Gildesalen

Dags­or­den:
1. For­melle anliggender
2. Halvårsregnskab
3. SdU’s Samrådspost
4. Kom­mende styrelsesmøder
5. Stra­te­gi­pla­nen 2023
herunder:
a. Ned­sæt­telse af arbejds­grup­pen ”sprog­lig samværspolitik”
b. Arbejds­grup­pen ”til­skuds­mo­del” genoptages
6. Eventuelt
7. Lukket punkt

OBS:
• Grun­det Corona ser­ve­res der ingen mad.
• Mødet star­ter kl. 19.00

Ret til ændrin­ger forbeholdes

 

Import to Google Calendar

Loca­tion

Spej­der­går­den Tydal

Directions

Could not find route!

  • Sche­dule
  • Guests
  • Atten­dance
  • Forecast
  • Kom­men­ta­rer

Weat­her data is cur­rently not avai­lable for this location

Weat­her Report

Today stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div 

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humi­dity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weat­her

Temp

stec_replace_5days 

Next 24 Hours

Powe­red by openweathermap.org