Bord­ten­nis: Ung­doms­stæv­ner

08 Decem­berDec 2019 00:00

DGI bord­ten­nis Jyl­land Syd og SdU til­by­der i sam­ar­bejde en række ung­doms­stæv­ner i 2019/2020. Ét stævne afhol­des hos os (i Læk), de øvrige to stæv­ner i det syd­lige Dan­mark.

Søndag den 27.10.2019
Sport­cen­trum, Indu­stri­vej 8, 6200 Aaben­raa
Søndag den 8.12.2019
Læk danske Skole, Propst-Nissen-Weg 55, 25917 Leck
Lørdag den 25.1.2020
Bil­lund Idræts­cen­ter, Kærvej 50, 7190 Bil­lund

Stæv­ne­start: kl. 10.00

Stæv­nerne hen­ven­der sig til:
Spil­lere fra årgan­gene 2002–2010 (pus­linge, yngre pige /drenge, piger/drenge, juni­o­rer).
Alle spil­ler, uanset niveau. De bliver garan­te­ret mange lige­byr­dige kampe!

Til­mel­ding:
Til­mel­ding sker via www.bordtennisportalen.dk
Er der pro­ble­mer med den elek­tro­ni­ske til­mel­ding kan stæv­ne­le­der Ebbe Worm kon­tak­tes: ebbeworm@gmail.com +45 24 85 86 57

Frist:
Til­mel­din­gen­fri­sten er altid 4 dagen inden stæv­net skal afvik­les.

Pris:
Del­ta­ger­pri­sen er 79,00 kr pr. spil­ler og stævne. Klubber/spillere beta­ler selv for til­mel­din­gen, men spil­lere fra SdU for­e­nin­ger kan efter sidste stævne få refun­de­ret del­ta­ger­ge­by­ret hos SdU.

Bilag bedes ind­sendt til:
SdU, att. bord­ten­nis, Nor­der­str. 76, 24939 Flens­burg

Begi­ven­he­den er udlø­bet

Begi­ven­hed er i gang

Import to Google Calen­dar

Pla­ce­ring

Læk danske Skole, Propst-Nissen-Weg 55, 25917 Leck

Rute

Kunne ikke finde rute!

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

Vejr rap­port

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Vej­r­ud­sigt

Dato

Vej­r­ud­sigt

Temp

stec_replace_date

stec_replace_icon_div

stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

stec_replace_5days

Næste 24 timer

Gene­re­ret af Forecast.io