Kon­takt

Vi glæder os til at høre fra dig

AllBog­hol­deriCopy & LayoutDirek­tio­nenKoor­di­na­to­rerPR & kom­mu­ni­ka­tionRecep­tio­nenSags­be­hand­ler
Direk­tør

Anders Kring

Direktionssekretær/Lønbogholder

Katja Kohrt

Pæda­go­gisk områ­de­le­der

Guido Peter­sen

Pæda­go­gisk fag­rå­d­gi­ver

Momme Hess

Sags­be­hand­ler for det pæda­go­gi­ske område

Bri­gitte Günther

Områ­de­le­der for idræt, unge og kultur

Hin­n­erk Petersen

Idrætsko­or­di­na­tor

René Lange

For­e­nings­ko­or­di­na­tor

Maj-Britt Muer­kö­ster

Unge- og kul­turko­or­di­na­tor

Nina Wei­ssbeck

PR og kom­mu­ni­ka­tion

Linn Gros­ser

Kul­turko­or­di­na­tor og PR og kom­mu­ni­ka­tion

Anders Toft­gaard

Øko­no­mi­chef

Hauke Müller

Løn­bog­hol­der

Fabian Schulz

Løn­bog­hol­der

Sonja Meng

Bog­hol­der

Bente Beck­mann

Recep­tio­nist

Silke Pot­t­hoff

Copy og Layout

Chri­stian Prasno

Direk­tør

Anders Kring

Direktionssekretær/Lønbogholder

Katja Kohrt

Pæda­go­gisk områ­de­le­der

Guido Peter­sen

Pæda­go­gisk fag­rå­d­gi­ver

Momme Hess

Sags­be­hand­ler for det pæda­go­gi­ske område

Bri­gitte Günther

Områ­de­le­der for idræt, unge og kultur

Hin­n­erk Petersen

Idrætsko­or­di­na­tor

René Lange

For­e­nings­ko­or­di­na­tor

Maj-Britt Muer­kö­ster

Unge- og kul­turko­or­di­na­tor

Nina Wei­ssbeck

PR og kom­mu­ni­ka­tion

Linn Gros­ser

Kul­turko­or­di­na­tor og PR og kom­mu­ni­ka­tion

Anders Toft­gaard

Øko­no­mi­chef

Hauke Müller

Løn­bog­hol­der

Fabian Schulz

Løn­bog­hol­der

Sonja Meng

Bog­hol­der

Bente Beck­mann

Recep­tio­nist

Silke Pot­t­hoff

Copy og Layout

Chri­stian Prasno