Kon­takt

Vi glæder os til at høre fra dig

AllBog­hol­deriCopy & LayoutDirek­tio­nenITKoor­di­na­to­rerPR & kom­mu­ni­ka­tionRecep­tio­nenSags­be­hand­ler
Direk­tør

Anders Kring

Direk­tions­se­kre­tær

Katja Kohrt

Pæda­go­gisk områ­de­le­der

Guido Peter­sen

Sags­be­hand­ler for det pæda­go­gi­ske område

Bri­gitte Günt­her

Områ­de­le­der for idræt, unge og kultur

Hin­n­erk Peter­sen

Idrætsko­or­di­na­tor

René Lange

For­e­nings­ko­or­di­na­tor

Maj-Britt Muer­kö­ster

Unge- og kul­turko­or­di­na­tor

Nina Wei­ssbeck

PR og kom­mu­ni­ka­tion

Linn Gros­ser

Sags­be­hand­ler for idræt­ter

Chri­stel Bonde

Øko­no­mi­chef

Hauke Müller

Bog­hol­der

Birgit Schlund

Bog­hol­der

Bente Beck­mann

Løn­bog­hol­der

Sonja Meng

Løn­bog­hol­der

Fabian Schulz

Recep­tio­nist

Silke Pot­t­hoff

Copy og Layout

Chri­stian Prasno

IT-kon­su­lent

Thor­ben Bock­hardt

Direk­tør

Anders Kring

Direk­tions­se­kre­tær

Katja Kohrt

Pæda­go­gisk områ­de­le­der

Guido Peter­sen

Sags­be­hand­ler for det pæda­go­gi­ske område

Bri­gitte Günt­her

Områ­de­le­der for idræt, unge og kultur

Hin­n­erk Peter­sen

Idrætsko­or­di­na­tor

René Lange

For­e­nings­ko­or­di­na­tor

Maj-Britt Muer­kö­ster

Unge- og kul­turko­or­di­na­tor

Nina Wei­ssbeck

PR og kom­mu­ni­ka­tion

Linn Gros­ser

Sags­be­hand­ler for idræt­ter

Chri­stel Bonde

Øko­no­mi­chef

Hauke Müller

Bog­hol­der

Birgit Schlund

Bog­hol­der

Bente Beck­mann

Løn­bog­hol­der

Sonja Meng

Løn­bog­hol­der

Fabian Schulz

Recep­tio­nist

Silke Pot­t­hoff

Copy og Layout

Chri­stian Prasno

IT-kon­su­lent

Thor­ben Bock­hardt