Kon­cert­ud­val­get

Musik for Syds­lesvig

Kon­cert­ud­val­get arran­ge­rer et væld af kon­cer­ter i for­skel­lige genrer året rundt. Dette sker tit i tæt sam­ar­bejde med de andre syds­lesvig­ske orga­ni­sa­tio­ner og tyske kul­tur­huse i Syds­lesvig.

Der­u­d­over er der et tæt sam­ar­bejde med LMS (Levende musik i skolen), Sko­le­for­e­nin­gen og SSF der mulig­gør, at vi kan til­byde 12 sko­le­kon­cer­ter om året.

Syds­lesvig kom for alvor på det musi­kal­ske land­kort i Dan­mark, da vi indgik i et sam­ar­bejde med KODA, og vi blev til en Spil Dansk kom­mune på lige fod med alle andre kom­mu­ner i Dan­mark. I ugen op til Spil Dansk, som altid ligger den sidste tors­dag i okto­ber, arran­ge­res der et utal af spæn­dende kon­cer­ter for alle aldre. Hertil er der nedsat en sty­re­gruppe bestå­ende af repræ­sen­tan­ter fra SSF, Bibli­o­te­ket, Akti­vi­tets­hu­set og SdU for at vare­tage den over­ord­nede koor­di­ne­ring.

Hvert 2. år arran­ge­res ’New Stars Con­test’ som giver unge ama­tør­bands mulig­he­den for at dyste med og mod hin­an­den på en scene med pro­fes­sio­nel lys og lyd.

Et andet godt sam­ar­bejde har vi med Volks­bad og Sport­pira­ten der bl.a. står for ’Dock­y­ard Festi­val’ der finder sted hver pinse.

Har du inter­esse i udval­gets arbejde så tag kon­takt til: Michael Juul Olsen, mjo@dcbib.dk

Kalen­der

0 Events loaded

Vis mere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

Du har ingen begi­ven­he­der denne dag

Vis mere

Du har ingen begi­ven­he­der for denne måned

Vis mere

Du har ingen begi­ven­he­der for denne måned

Du har ingen begi­ven­he­der

stec_replace_image
stec_replace_icon stec_replace_event_status

stec_replace_summary

stec_replace_desc_short
0d 0h 0m 0s
Udlø­bet
I gang

stec_replace_location

stec_replace_timespan

 • stec_replace_icon
  stec_replace_event_status

  stec_replace_summary

  stec_replace_date stec_replace_location

  stec_replace_desc_short

 • stec_replace_tags
  Invi­te­ret
  stec_replace_icon
  stec_replace_summary stec_replace_short_desc
  Udlø­bet
  I gang
  stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
  stec_replace_image
  stec_replace_icon
  stec_replace_date_big
  stec_replace_date
  stec_replace_tags
  stec_replace_summary
  stec_replace_short_desc
  • Begi­ven­heds info

  • Pla­ce­ring

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

  stec_replace_tags

  stec_replace_summary

  stec_replace_description
  • stec_replace_title
   Orga­nizer of stec_replace_event
   stec_replace_about
   stec_replace_social
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minu­tes

  • 0

   seconds

  • Deltag

  • Afvis

  • Unlist

  Begi­ven­he­den er udlø­bet

  Begi­ven­hed er i gang

  Ved­hæft­nin­ger

  Import to Google Calen­dar

  Pla­ce­ring

  stec_replace_location

  Rute­vej­led­ning

  Kunne ikke finde rute!

  Detal­jer

  stec_replace_details

  Ingen tids­plan

  stec_replace_date stec_replace_time
  stec_replace_title
  stec_replace_desc
  stec_replace_avatar
   stec_replace_social

  stec_replace_name

  stec_replace_about

  Du er invi­te­ret til denne begi­ven­hed!
  Places left: 0

  • Deltag

  • Afvis

  • Unlist

  • stec_replace_name
    stec_replace_status

   stec_replace_name

   stec_replace_people

  Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

  Vejr rap­port

  I dag stec_replace_today_date

  stec_replace_today_icon_div

  stec_replace_current_summary_text

  stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

  Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

  Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

  Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

  Vej­r­ud­sigt

  Dato

  Vej­r­ud­sigt

  Temp

  stec_replace_date

  stec_replace_icon_div

  stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

  stec_replace_5days

  Næste 24 timer

  Gene­re­ret af Forecast.io

  Kon­takt

  For­mand

  Michael Juul Olsen
  mjo@dcbib.dk

  Unge- og Kul­turko­or­di­na­tor

  Nina Wei­ssbeck
  nina@sdu.de
  +49 461 14408 237
  +49 178 4507405