Nor­disk kultur og tra­di­tion

I Nor­disk udvalg arbej­der vi på at styrke SdU’s sam­ar­bejde med andre ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner i norden. Udval­gets arbejde giver vores egne unge ind­blik i nor­disk kultur & tra­di­tion, samt at de unges inter­esse og viden om de nor­di­ske lande styr­kes.

Ved at være medlem i paraply­or­ga­ni­sa­tio­nen NSU (Nor­disk Samor­ga­ni­sa­tion for Ung­doms­ar­bejde) skaber SdU kon­takt og sam­ar­bejde med andre ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner. NSU er en sam­men­slut­ning af 18 nor­di­ske ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner for­delt i hele Norden. Vi er en aktiv del af dette fæl­les­skab, og del­ta­ger i nor­di­ske arran­ge­men­ter som ung­doms­ud­veks­lin­ger, kurser, semi­na­rer og kon­fe­ren­cer.

På disse arran­ge­men­ter arbej­des med de unges nor­di­ske iden­ti­tet og fæl­les­skab ved at udvikle deres kund­ska­ber og fær­dig­he­der, samt give dem kom­pe­ten­cer og værk­tøj til at udvikle sig selv og sam­fun­det. Du kan læse mere om NSU og aktu­elle arran­ge­men­ter på www.nsunet.org.

Ud over sam­ar­bej­det med NSU, har vi de sidste år arran­ge­ret en ’Nor­disk Efter­års­lejr’. En tur til norden, hvor vores unge er på et unge­le­der­kur­sus og sam­ti­dig ople­ver nor­disk kultur, tra­di­tion og natur.

Er du mellem 15–30 år og har lyst til at være med i vores udvalg, så tag kon­takt Sven Wamser s.wamser@web.de

Kalen­der

0 Events loaded

Vis mere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

Du har ingen begi­ven­he­der denne dag

Vis mere

Du har ingen begi­ven­he­der for denne måned

Vis mere

Du har ingen begi­ven­he­der for denne måned

Du har ingen begi­ven­he­der

stec_replace_image
stec_replace_icon stec_replace_event_status

stec_replace_summary

stec_replace_desc_short
0d 0h 0m 0s
Udlø­bet
I gang

stec_replace_location

stec_replace_timespan

 • stec_replace_icon
  stec_replace_event_status

  stec_replace_summary

  stec_replace_date stec_replace_location

  stec_replace_desc_short

 • stec_replace_tags
  Invi­te­ret
  stec_replace_icon
  stec_replace_summary stec_replace_short_desc
  Udlø­bet
  I gang
  stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
  stec_replace_image
  stec_replace_icon
  stec_replace_date_big
  stec_replace_date
  stec_replace_tags
  stec_replace_summary
  stec_replace_short_desc
  • Begi­ven­heds info

  • Pla­ce­ring

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

  stec_replace_tags

  stec_replace_summary

  stec_replace_description
  • stec_replace_title
   Orga­nizer of stec_replace_event
   stec_replace_about
   stec_replace_social
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minu­tes

  • 0

   seconds

  • Deltag

  • Afvis

  • Unlist

  Begi­ven­he­den er udlø­bet

  Begi­ven­hed er i gang

  Ved­hæft­nin­ger

  Import to Google Calen­dar

  Pla­ce­ring

  stec_replace_location

  Rute­vej­led­ning

  Kunne ikke finde rute!

  Detal­jer

  stec_replace_details

  Ingen tids­plan

  stec_replace_date stec_replace_time
  stec_replace_title
  stec_replace_desc
  stec_replace_avatar
   stec_replace_social

  stec_replace_name

  stec_replace_about

  Du er invi­te­ret til denne begi­ven­hed!
  Places left: 0

  • Deltag

  • Afvis

  • Unlist

  • stec_replace_name
    stec_replace_status

   stec_replace_name

   stec_replace_people

  Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

  Vejr rap­port

  I dag stec_replace_today_date

  stec_replace_today_icon_div

  stec_replace_current_summary_text

  stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

  Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

  Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

  Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

  Vej­r­ud­sigt

  Dato

  Vej­r­ud­sigt

  Temp

  stec_replace_date

  stec_replace_icon_div

  stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

  stec_replace_5days

  Næste 24 timer

  Gene­re­ret af Forecast.io

  Kon­takt

  Kon­takt­per­son

  Sven Wamser
  s.wamser@web.de

  Unge- og Kul­turko­or­di­na­tor

  Nina Wei­ssbeck
  nina@sdu.de
  +49 461 14408 237
  +49 178 4507405