MENIG­HE­DER­NES BØRNE- OG UNG­DOMS­AR­BEJDE

Kon­fir­man­der, musik og fæl­les­skab

MBU er en sam­men­slut­ning af de kir­ke­lige børne- og ung­doms­grup­per, der arbej­der i til­knyt­ning til Den danske Kirke i Syds­lesvig.

MBU spæn­der vidt fra de enkelte grup­per ved menig­he­derne, til store kon­fir­mand­sam­lin­ger og arran­ge­men­ter i sam­ar­bejde med bør­ne­ha­ver, skoler og gym­na­sier.

Der er til­knyt­tet to børne- og ung­doms­præ­ster til MBU og de virker som ”kon­su­len­ter” for de enkelte menig­he­der, når det gælder børne-og ung­doms­ar­bej­det, og arran­gere de årligt til­ba­ge­ven­dende begi­ven­he­der så som jule­van­drin­ger og påske­van­drin­ger.

Præ­sterne leder også ung­doms­ar­bej­der i hen­holds­vis Flens­borg (Ten Sing grup­pen) og Slesvig.(Ungdomsgruppe – gym­na­sie­e­le­ver fra A P Møller Skolen)

Kom­pe­ten­cerne i MBU spæn­der vidt fra sjæ­lesorgs­ar­bejde med børn og unge og til Rock­g­ud­stje­ne­ster.

Kalen­der

0 Events loaded

Vis mere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

Du har ingen begi­ven­he­der denne dag

Vis mere

Du har ingen begi­ven­he­der for denne måned

Vis mere

Du har ingen begi­ven­he­der for denne måned

Du har ingen begi­ven­he­der

stec_replace_image
stec_replace_icon stec_replace_event_status

stec_replace_summary

stec_replace_desc_short
0d 0h 0m 0s
Udlø­bet
I gang

stec_replace_location

stec_replace_timespan

 • stec_replace_icon
  stec_replace_event_status

  stec_replace_summary

  stec_replace_date stec_replace_location

  stec_replace_desc_short

 • stec_replace_tags
  Invi­te­ret
  stec_replace_icon
  stec_replace_summary stec_replace_short_desc
  Udlø­bet
  I gang
  stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
  stec_replace_image
  stec_replace_icon
  stec_replace_date_big
  stec_replace_date
  stec_replace_tags
  stec_replace_summary
  stec_replace_short_desc
  • Begi­ven­heds info

  • Pla­ce­ring

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

  stec_replace_tags

  stec_replace_summary

  stec_replace_description
  • stec_replace_title
   Orga­nizer of stec_replace_event
   stec_replace_about
   stec_replace_social
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minu­tes

  • 0

   seconds

  • Deltag

  • Afvis

  • Unlist

  Begi­ven­he­den er udlø­bet

  Begi­ven­hed er i gang

  Ved­hæft­nin­ger

  Import to Google Calen­dar

  Pla­ce­ring

  stec_replace_location

  Rute­vej­led­ning

  Kunne ikke finde rute!

  Detal­jer

  stec_replace_details

  Ingen tids­plan

  stec_replace_date stec_replace_time
  stec_replace_title
  stec_replace_desc
  stec_replace_avatar
   stec_replace_social

  stec_replace_name

  stec_replace_about

  Du er invi­te­ret til denne begi­ven­hed!
  Places left: 0

  • Deltag

  • Afvis

  • Unlist

  • stec_replace_name
    stec_replace_status

   stec_replace_name

   stec_replace_people

  Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

  Vejr rap­port

  I dag stec_replace_today_date

  stec_replace_today_icon_div

  stec_replace_current_summary_text

  stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

  Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

  Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

  Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

  Vej­r­ud­sigt

  Dato

  Vej­r­ud­sigt

  Temp

  stec_replace_date

  stec_replace_icon_div

  stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

  stec_replace_5days

  Næste 24 timer

  Gene­re­ret af Forecast.io

  Kon­takt

  Børne- og Ung­doms­præ­ster:

  Thomas Hou­ge­sen (Flens­borg)
  hougesen@kirken.de
  +49 461 1689676
  +49 151 67506782

  Bo Nico­lai­sen (Slesvig)
  +49 160 924 11 652

  For­e­nings­ko­or­di­na­tor

  Maj-Britt Muer­kö­ster
  maj-britt@sdu.de
  +49 461 14408 227
  +49 178 4507404