DRIFTS­RÅ­DET

Med­ar­bej­der­re­præ­sen­tan­ter

For­mand

Jan Rerup

Næst­for­mand

Gerwin Wäch­ter

Han­di­kap­til­lids­mand

Chri­stian Nielsen

Drifts­rå­ds­med­lem

Bjørn Wietz

Drifts­rå­ds­med­lem

Kim Mühl­hau­sen

Drifts­rå­ds­med­lem

Fabian Schulz

Drifts­rå­ds­med­lem

Lene Niel­sen

For­mand

Jan Rerup

:Hjem­met

:Mari­en­strasse 20

:24937 Flens­burg

Tele­fon:+49 176 35472483

Næst­for­mand

Gerwin Wäch­ter

:+49 4609 91030

:Spej­der­går­den Tydal

:24852 Egge­bek

Han­di­kap­til­lids­mand

Chri­stian Nielsen

:+49 4621 28804

:Træ­nings­hal­len Slesvig

:Husu­mer Str. 72

:24837 Sch­leswig

Drifts­rå­ds­med­lem

Bjørn Wietz

:+49 461 43136

:Nysta­dens B&U

:Jun­ker­ho­hlweg 20

:24939 Flens­burg

Drifts­rå­ds­med­lem

Kim Mühl­hau­sen

:+49 4642–3342

:Kap­peln B&U

:H.C.Andersen Weg 22

:24376 Kap­peln

Drifts­rå­ds­med­lem

Fabian Schulz

:+49 461 14408215

:SdU kon­to­ret

:Nor­der­str. 76

:24939 Flens­burg

Drifts­rå­ds­med­lem

Lene Niel­sen

:+49 461 43136

:Nysta­dens B&U

:Jun­ker­ho­hlweg 20

:24939 Flens­burg

Drifts­rå­dets møder

Drifts­rå­det har åben kon­tor­tid hver tirs­dag kl. 12:00 til 16:00 på vores kontor i Mari­e­gade 20 i Flens­borg. Her kan du møde et drifts­rå­ds­med­lem til per­son­lige samtaler.

Ønsker du et møde uden for kon­tor­ti­den eller med et andet drifts­rå­ds­med­lem kan dette afta­les med vedkommende.

SdU’s drifts­råd: 
Mari­e­straße 20
24937 Flens­burg

driftsraad@sdu.de