Sty­rel­sen

SdU´s poli­ti­ske ledelse

Sty­rel­sen er SdU’s øver­ste myn­dig­hed mellem to Sen­de­mands­mø­der og har det over­ord­nede ansvar for bud­get­tet og drif­ten af insti­tu­tio­nerne.

Sty­rel­sen opret­ter, god­ken­der og ned­læg­ger udvalg, her­un­der arbejds- og ad hoc-udvalg samt udvalg omkring SdU’s insti­tu­tio­ner.

Sty­rel­sen består af for­ret­nings­ud­val­get og 8 yder­li­gere sty­rel­ses­med­lem­mer.

Alle 11 sty­rel­ses­med­lem­mer vælges af Sen­de­mands­mø­det for to år ad gangen. Ansatte kan ikke vælges til sty­rel­sen.

Afgår et sty­rel­ses­med­lem i utide, kan sty­rel­sen sup­plere sig indtil først­kom­mende Sen­de­mands­møde. Sty­rel­ses­mø­de­rne er åbne. Sty­rel­sen fast­sæt­ter sin egen for­ret­nings­or­den.

AllFor­ret­nings­ud­val­get
For­mand

Kirstin Asmus­sen

1. næst­for­mand

Anja Otten

2. næst­for­mand

Katja Holz

Sty­rel­ses­med­lem

Wol­f­gang Bradtke

Sty­rel­ses­med­lem

Sabine Ehlert-Pejter­­sen

Sty­rel­ses­med­lem

Wiebke Ernst

Sty­rel­ses­med­lem

Linea Kopf

Sty­rel­ses­med­lem

Cle­mens Sch­nei­dewind

Sty­rel­ses­med­lem

Ceci­lia Per­s­son Søren­sen

For­mand

Kirstin Asmus­sen

1. næst­for­mand

Anja Otten

E‑Mail:anja@sdu.de

Tele­fon:+49 4331 6633496

2. næst­for­mand

Katja Holz

Sty­rel­ses­med­lem

Wol­f­gang Bradtke

Sty­rel­ses­med­lem

Sabine Ehlert-Pejter­­sen

Sty­rel­ses­med­lem

Wiebke Ernst

Sty­rel­ses­med­lem

Linea Kopf

Sty­rel­ses­med­lem

Cle­mens Sch­nei­dewind

Sty­rel­ses­med­lem

Ceci­lia Per­s­son Søren­sen

Kalen­der

0 Events loaded

Vis mere

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

DN_T

Du har ingen begi­ven­he­der denne dag

Vis mere

Du har ingen begi­ven­he­der for denne måned

Vis mere

Du har ingen begi­ven­he­der for denne måned

Du har ingen begi­ven­he­der

stec_replace_image
stec_replace_icon stec_replace_event_status

stec_replace_summary

stec_replace_desc_short
0d 0h 0m 0s
Udlø­bet
I gang

stec_replace_location

stec_replace_timespan

 • stec_replace_icon
  stec_replace_event_status

  stec_replace_summary

  stec_replace_date stec_replace_location

  stec_replace_desc_short

 • stec_replace_tags
  Invi­te­ret
  stec_replace_icon
  stec_replace_summary stec_replace_short_desc
  Udlø­bet
  I gang
  stec_replace_guest_name stec_replace_product_name stec_replace_location stec_replace_date RSVP to Event
  stec_replace_image
  stec_replace_icon
  stec_replace_date_big
  stec_replace_date
  stec_replace_tags
  stec_replace_summary
  stec_replace_short_desc
  • Begi­ven­heds info

  • Pla­ce­ring

  • Tids­plan

  • Gæster

  • Til­ste­de­væ­relse

  • Vej­r­ud­sigt

  • Kom­men­tar

  stec_replace_tags

  stec_replace_summary

  stec_replace_description
  • stec_replace_title
   Orga­nizer of stec_replace_event
   stec_replace_about
   stec_replace_social
  • 0

   days

  • 0

   hours

  • 0

   minu­tes

  • 0

   seconds

  • Deltag

  • Afvis

  • Unlist

  Begi­ven­he­den er udlø­bet

  Begi­ven­hed er i gang

  Ved­hæft­nin­ger

  Import to Google Calen­dar

  Pla­ce­ring

  stec_replace_location

  Rute­vej­led­ning

  Kunne ikke finde rute!

  Detal­jer

  stec_replace_details

  Ingen tids­plan

  stec_replace_date stec_replace_time
  stec_replace_title
  stec_replace_desc
  stec_replace_avatar
   stec_replace_social

  stec_replace_name

  stec_replace_about

  Du er invi­te­ret til denne begi­ven­hed!
  Places left: 0

  • Deltag

  • Afvis

  • Unlist

  • stec_replace_name
    stec_replace_status

   stec_replace_name

   stec_replace_people

  Vejr data er i øje­blik­ket ikke til­gæn­ge­lige for denne pla­ce­ring

  Vejr rap­port

  I dag stec_replace_today_date

  stec_replace_today_icon_div

  stec_replace_current_summary_text

  stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

  Vind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

  Luft­fug­tig­hed stec_replace_current_humidity %

  Føles som stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

  Vej­r­ud­sigt

  Dato

  Vej­r­ud­sigt

  Temp

  stec_replace_date

  stec_replace_icon_div

  stec_replace_min / stec_replace_max °stec_replace_temp_units

  stec_replace_5days

  Næste 24 timer

  Gene­re­ret af Forecast.io

  For­ret­nings­ud­val­get

   

  For­ret­nings­ud­val­get er teg­nings­be­ret­ti­get efter § 26 BGB og består af for­man­den, 1. næst­for­mand og 2. næst­for­mand. Sam­men­slut­nin­gen tegnes ved under­skrift af to forretningsudvalgs­medlemmer i fæl­les­skab.

  For­ret­nings­ud­val­get vare­ta­ger SdU’s dag­lige drift, indstil­ler bud­get­ter til sty­rel­sen og har ansva­ret for ansæt­telse og afske­di­gelse af per­so­nale. Per­so­na­lesa­ger behand­les efter “Betri­ebs­ver­fas­sungs­ge­setz” og efter de til enhver tid gæl­dende afta­ler mellem drifts­råd og SdU.

  Afgår et forretnings­udvalgsmedlem i utide, rykker de øvrige op, og sty­rel­sen konsti­tuerer et valgt sty­rel­ses­med­lem til 2. næst­for­mand indtil først­kom­mende hoved­sende­mands­møde.