Online gym­na­stik­hold

Med Gym­na­stik­for­e­nin­gen DAN

Gym­na­stik­for­e­nin­gen DAN til­by­der, i sam­ar­bejde med SdU, gratis del­ta­gelse på 4 udvalgte hold i hele november. 

Pga. den Corona-betin­gede ned­luk­ning, fore­går alle hol­dene online via zoom eller MS Teams.


Hol­dene er:
 Vej­rtræk­nings­fit­ness, ZUMBA, Cross Gym og Stram op

Hol­d­over­sigt:

17-12-2020    19:30–20:30 
Stram Op
Rosica