Engelsby

Børne- og Ungdomshus

Engelsby BoU ligger på områ­det sammen med Engelsby Cen­tret. Vi har gode uden­dørs­fa­ci­li­te­ter: En lege­plads med stor kla­tre­borg, samt svøm­me­bad. Cen­tret har yder­li­gere flere fod­bold­ba­ner, en af kunst-græs. Dem bruger vi til daglig.

Vi har godt gang i vores musik­lo­kale, samt salen om efter­mid­da­gen. Her arbej­der vi også sammen med nabo­for­e­nin­gen (IF-Stjer­nen) iht. boks­ning. P.t. er vi ved af udvide vores bør­ne­tal og faci­li­te­ter. Og vi er ved at imple­men­te­rer et lærings­rum for børn og unge med fokus på sprog, medi­e­ret læring, dia­lo­gisk læs­ning og viden­de­ling overordnet.

Kon­takt

Bra­hms­str. 6
24943 Flens­burg
+49 461 63946
engelsby@sdu.de

Leder:
Sascha Döstrup

Fri­tids­hjem­s­af­de­ling

5 grup­per i alde­ren fra 1.–4. klasse (6–10 år)

Klu­baf­de­ling

1 Efter­mid­dags­klub med unge mellem 9–11 år. Åbnings­tid 15.00–18.00
1 Over­gangs­gruppe for 4. klasse. Åbnings­tid 16.00–19.00

Ung­dom­s­klub

1 Ung­dom­s­klub unge 5. klasse opad. Åbnings­tid 17.00–20.00 fredag til 21.00

Åbning­sti­der

Fri­tids­hjem­s­af­de­lin­gen
11.30 – 18.00
Efter­mid­dags­klub­ben
15.00 – 18.00
Over­gangs­grup­pen
16.00 – 19.00
Ung­dom­s­klub­ben
17.00 – 20.00, fredag til 21.00

Vi følger dag­sin­sti­tu­tio­ner­nes lukkedage.

Til­mel­ding via Kita Portal S‑H

Engelsby Børne- og Ungdomshus

Bra­hm­str. 6
24943 Flens­burg
+49 461 63946
engelsby@sdu.de