Husum

Børne- og Ungdomshus

Husum BoU ligger på sko­lens grund, som har et stort udea­real. Huset har et tæt sam­me­n­ar­bejde med cri­ck­et­klub­ben, som er en dansk klub der ude­luk­kende spil­ler under dansk cri­ck­et­for­bunds tune­rin­ger. Flere af husets børn har været med til at vinde danske mesterskaber.

Lige­le­des har huset et tæt sam­me­n­ar­bejde med roklub­ben Ejder­viking, hvor ungerne i de var­mere måne­der kan komme ud på vandet og hygge i natur og bådhus. Ellers bliver der til­budt en hel del ture som fiske­tur, Tolks­chau, Heide- og Hans­a­park, Born­holm osv. Huset har uddan­nede liv­red­der (DLRG) og svømmelærer.

Kon­takt

Klaus-Groth-Straße 47
25813 Husum
+49 4841 3356
+49 4841 6633870 (bør­ne­te­le­fon)
husum@sdu.de

Leder:
Kim Ole Greffrath

Fri­tids­hjem­s­af­de­ling

4 grup­per, alder 6 – 11 år, åbnings­tid 11:00 – 17:30.

Klu­baf­de­ling

1 gruppe, alder 11 – 16 år, åbnings­tid 11:00 – 17:30.

Ung­dom­s­klub

1 gruppe, alder 11 – 16 år, åbnings­tid 11:00 – 17:30 (fredag til klok­ken 20:00)

Åbning­sti­der

Feri­e­åb­nings­tid påske : 07:30 – 14:30 i uge 15 og 16

lukket den :
19.04. lang­fre­dag
22.04. påske­man­dag
01.05. Mai­fei­er­tag
10.06. pin­se­man­dag

Feri­e­åb­nings­tid sommer : 07:30 – 14:30 i uge 27, 31 og 32
lukket i uge 28, 29 og 30

lukket den : 03.10. ( Tag der Deut­schen Ein­heit )
åbnings­tid den 04.10. kl. 07:30 – 14:30.

Feri­e­åb­nings­tid efterår : 07:30 – 14:30 i uge 41 og 42

lukket i uge 52
Feri­e­åb­nings­tid vinter 2020 : 07:30 – 14:30 den 02.01. og 03.01.2020.

Til­mel­ding via Kita Portal S‑H

Husum Børne- og Ungdomshus

Klaus-Groth-Straße 47
25813 Husum
+49 4841 3356
+49 4841 6633870 (bør­ne­te­le­fon)
husum@sdu.de