Lyks­borg­gade

Børne- og Ungdomshus

Lyks­borg­gade Børne- og Ung­doms­hus ligger cen­tralt i Flens­borg men råder trods alt over et stort uden­dørs område med fod­bold­bane, lege­plads, bål­hytte, træ­værk­steds-skur og et svømmebassin.

Ellers er huset funk­tions­op­delt og bør­nene kan færdes frit i huset og selv vælge deres akti­vi­tet­stil­bud. Pt. fun­ge­rer en fri­tids­hjems­gruppe af plads­mæs­sige grunde som ”natur­gruppe”, dvs. 1 gruppe (15 børn) tager ud af huset dag­ligt og holder som regel til ved spej­der­hu­set i Sporskifte.

Kon­takt

Glücks­bur­ger Str. 20
24943 Flens­burg
+49 461 26592
lyksborggade@sdu.de

Leder:
Lars Greffrath

Fri­tids­hjem­s­af­de­ling

7 grup­per a 15 børn, alder 6–14 år, mandag til fredag 11.30 – 18.00.

Klu­baf­de­ling

53 med­lem­mer, 10–12 år, mandag til tors­dag 15.30 – 20.00, fredag 16.00–21.00.

Ung­dom­s­klub

51 med­lem­mer, 12 år og opef­ter, mandag til fredag 16.00 – 21.00.

Åbning­sti­der

Vi har kun lukket mellem jul og nytår og fredag efter Kr. himmelfart.

Ellers er huset åbent 7.30–16.30 i alle ferier, klub­ben holder åbent efter de unges behov

Til­mel­ding via Kita Portal S‑H

Lyks­borg­gade Børne- og Ungdomshus

Glücks­bur­ger Str. 20
24943 Flens­burg
+49 461 26592
lyksborggade@sdu.de