Rends­borg Bydelsdorf 

Børne- og Ungdomshus

BoU har to flotte ny renove­rede værk­ste­der hvor bør­nene kan udfolde og udvikle deres kre­a­tive fær­dig­he­der. En tum­lesal hvor ungerne kan bygge huler, spille bold, bord­ten­nis mm. af og til til­by­der vi også disco i salen.

Bou til­by­der mindst to udflug­ter per uge og tager på koloni op til to gange om året. BoU råder og et flot uden­dør­s­a­real med lege­sta­ti­ver, gokarts, børne kar­ru­sel, bold­bane og mere.
Vi arbej­der ud fra lære­pla­ner. Aner­ken­delse og med­be­stem­melse er en cen­tral pæda­go­gisk til­gang til vore bruger. 

Kon­takt

Müh­len­straße 16
24782 Büdels­dorf
+49 4331 38827
rb-bu@sdu.de

Leder:
Jörg Bremer Hansen
+49 1512 2280409
joerg@sdu.de

Klu­baf­de­ling:

31 med­lem­mer, alder 9–12 år.

Ung­dom­s­klub:

7 med­lem­mer, alder 12–15 år.

Mini- og Ungdomsklub:

Mandag til tors­dag fra kl. 15.30 til 20.00.

Åbnings­tid:
Mandag til tors­dag fra kl. 11.00 til 17.30
Fredag fra kl. 11.00 til 17.00

Åbning­sti­der

Fri­tids­hjem­s­af­de­ling og klu­baf­de­ling har lukket tre uger i som­mer­fe­rien og mellem jul og nytår. BoU til­by­der feri­e­åb­ning i de reste­rende feri­eu­ger og under­vis­nings frie dage hvor vi holder åbent fra kl. 07.00 til 17.00

Til­mel­ding via Kita Portal S‑H

Rends­borg Bydels­dorf Børne- og Ungdomshus

Müh­len­straße 16
24782 Büdels­dorf
+49 4331 38827
rb-bu@sdu.de