Slesvig

Børne- og Ungdomshus

Slesvig Børne og Ung­doms­hus ligger lige ved siden af Hiort Loren­zen skolen og vi kan bruge sko­lens sport­s­plads og haller. Des­u­den har vi to busser vi bruger til ture ud af huset.

Vi arbej­der ud fra den aner­ken­dende pæda­go­gik og vores til­gang til bør­nene base­rer i høj grad på inklu­sion, som bety­der at vi foku­se­rer på poten­ti­a­let i de kom­pe­ten­cer, livs­syn og ideer, der i sin mang­fol­dig­hed skaber dyna­mik i sam­fun­det. Et mål for os er også at skabe trygge rammer og præ­mis­ser, da kun trygge børn og unge er åbne for udvik­ling.
Har du yder­li­gere spørgs­mål, så mail eller ring til os.

Kon­takt

Breslauer Str. 8
24837 Sch­leswig
+49 4621 9789994
slesvig@sdu.de

Leder:
Lene Thomsen-Bradtke

Fri­tids­hjem­s­af­de­ling

er nor­me­ret til 90 børn pt.100 børn
Pris 183,95€ og 25,00€ for mad
Fra 1 til 4 klasse

Pas­nings­klub

er der pt. 24 unge
Pris 90,00€ med mad
5 og 6 klasse

Fri­tids­sklub

er der pt. 11 unge
Pris 10,00€ om måne­den
5 klasse (10 år) frem til de er ungdomsklub.

Ung­dom­s­klub

er der pt. 13 unge
Pris 5,00€ om måne­den (ny kon­tin­gent pris fra d.01.08.19 fra 10€ til 5€)
7 klasse fra 12 år og op

Åbning­sti­der

Fri­tids­hjem:
Mandag til tors­dag fra kl.11.00 til kl.17.30
Fredag fra kl.11.00 til kl.17.00

Fri­tids­klub og Ung­dom­s­klub:
Mandag fra kl.15.00 til kl.18.00
Tirs­dag, onsdag og tors­dag fra kl.15.00 til kl.19.00
Hver fjerde fredag fra kl.16.00 til kl.19.00

Feri­e­ti­der se feriekalender.

Til­mel­ding via Kita Portal S‑H

.

Slesvig Børne- og Ungdomshus

Breslauer Str. 8
24837 Sch­leswig
+49 4621 9789994
slesvig@sdu.de

Leder:
Lene Thomsen-Bradtke