Vester­land

Børne- og Ungdomshus

Vester­land Børne- og Ung­doms­hus er et af SdU’s 11 Børne- og Ung­doms­huse.
For­må­let er, at drive dansk kul­tur­pæ­da­go­gisk arbejde.

Huset er delt op i to afde­lin­ger:
1. Bør­ne­hus
2. Ung­doms­hus
Hvert år i den første som­mer­fe­ri­euge tager bør­ne­hu­set afsted på en tur til vores ven­skabs­for­bin­delse i Mid­del­fart ”Bjerg­ban­ken”.

Kon­takt

Deck­er­straße 31
25980 Sylt
+49 4651 24836
+49 4651 1602 (fax)
vesterland@sdu.de

Leder:
Jan Böll

Fri­tids­hjem­s­af­de­ling

Nor­me­ret til 3 grup­per / lige nu 2 grup­per (er på vej til den tredje gruppe igen)
1.–4. klasse
Ma.-to.: kl. 11:00 – 17:30 og fr.: kl. 11:00 – 17:00

Klu­baf­de­ling

Nor­me­ret til ½ gruppe
5.–8.klasse
Ma.-to.: kl. 13:00 – 17:30 og fr.: kl. 13:00 – 17:00

Ung­dom­s­klub

Ingen ung­dom­s­klub

Åbning­sti­der

Huset har lukket i øens EFTER­ÅRS­FE­RIE (3 uger) og mellem JUL og Nytår.

Til­mel­ding via Kita Portal S‑H

Vester­land Børne- og Ungdomshus

Deck­er­straße 31
25980 Sylt
+49 4651 24836
+49 4651 1602 (fax)
vesterland@sdu.de