Cate­go­ries: Ballet, Gym­na­stik, Svøm­ning, Volleyball

Gym­na­stik­for­e­nin­gen DAN Store in Flensburg

Gym­na­stik­for­e­nin­gen DAN er en bred­dei­dræts­for­e­ning med plads til alle, der ønsker at styrke deres moto­rik til en hyg­ge­lig ugent­lig træ­ning. Vi er en tra­di­tio­nel for­e­ning, som blev grund­lagt i 1950. Vi har mange nye og tids­sva­rende tilbud, fx gym­na­stik, fit­ness, yoga, vol­ley­ball, indo­or­cyk­ling, svøm­ning og ballet.

Sammen med SdU arran­ge­rer vi For­års­op­vis­nin­gen, hvor flere af vores hold deltager.

Vi har mange fri­vil­lige, dyg­tige og velud­dan­nede instruk­tø­rer, men vi kan altid bruge en hjæl­pende hånd. Vi taler dansk, og de fleste af vores instruk­tø­rer er mindst tosprogede.

Vil du være en del af vores fæl­les­skab, så mød op enten som medlem eller instruk­tør — håber vi ses! 

Gym­na­stik­for­e­nin­gen DAN

formand@gymdan.de

www.gymdan.de

Find flere foreninger!

Address

24939 Flens­burg

Con­tact

Email: formand@gymdan.de
Hjem­meside: https://www.gymdan.de

Review Store

Find on Map