Du er her: Kontakt · Copy og layout

Copy og Layout

Christian Prasno
Christian Prasno
Tel: 0461-14408-218
Kategorier : SdU-sekretariat → Copy- og Layout
Lisbeth Kochanski
Lisbeth Kochanski
Tel: 0461-14408-113
Kategorier : SdU-sekretariat → Copy- og Layout

Skal du have lavet kopier?

Copy-og layout-afdelingen er først og fremmest tænkt som et service-organ for SSF/SdU og deres tilsluttede foreninger. Hvis arbejdsplannen tillader det, kan også andre danske organisationer i et vist omfang få hjælp i serviceafdelingen.

Hvad vil du ha´ vi skal lave?

"Værkstedets" serviceområde spænder lige fra opsætning af håndsedler, foldere og plakater o.a. til scanning af fotos samt digital billedbearbejdning.Der fremstilles almindelige s/h fotokopier samt farvekopier i høj kvalitet indtil A3-format.

Vi byder på gratis layout

Der skal ikke betales for opsætning af tryksager, dog bedes der om, at
råteksten leveres skriftligt via email eller på en USB-stick. For at vi på Layoutog
Copyafdelingen kan læse råteksten, skal den helst være arkiveret som et
”Word”-dokument. Hvis du samtidig leverer scannede billeder på CD/DVD hhv.
USB-stick, skal de være i tiff- eller jpg-format.

Gode råd er billige

”Kunden er konge” - og derfor prøver vi på at yde en god service. Dertil hører også, at vi gerne kommer med opsætningsforslag til tryksager. Der prøves på bedst muligt at omsætte kundens ideer til et konkret produkt.
Selvfølgelig skal ”kunden” også vide hvor der kan spares, derfor laves der et prisoverslag for at kunne sammenligne priser.
F.eks. kan det ved fremstilling af en firefarvet folder være hensigtsmæssigt at sammenligne vore farvekopi-priser med dem fra offset-trykkerier.

Produktionstid

Almindelige fotokopier (husinternt): 1 - 3 dage

Dokumenter og foldere (færdige tryksager udefra): ca. en uge

Opsætning af foldere samt fremstilling efter aftale (med bl.a. billedscanning m.m.:) mindst 14 dage
Annoncering ca. 1 uge